• 0342 317 1451

Müdürlüğümüzde; 2 Şef, 3 Bilgisayar İşletmeni, 1 Memur, 1 Sağlık Memuru, 2 Aşçı, 3 Hizmetli, 1 Gıda Teknikeri ve 1 Teknik Eleman olmak üzere toplam 14 personel görev yapmaktadır. Geçici Personel (Taşeron) kadrosunda görev yapmakta olan 4 personelimiz yüzme havuzu sosyal tesis büfesinde, Rektörlük çay ocağında ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı uhdesinde yapılan tüm etkinliklerde görev yapmaktadır. Üniversitemizde 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında hizmete sunulan yemek ücretlerinin tespiti; 2017-2018 yılları için Mali Yılı Bütçe Uygulama talimatına göre tespit edilerek Üniversite Yönetim Kuruluna sunulmakta, Üniversite Yönetim Kurulunun almış olduğu kararla yemek ücretleri kesinlik kazanarak Merkezi Yemekhanemizin (1 ve 2 Nolu) binalarında ilan panosunda ilan edilmektedir.