• 0342 317 1451

Müdürlüğümüzde; 1 Şef, 2 Bilgisayar İşletmeni, 1 Memur, 1 Aşçı, 1 Elektrik Teknikeri, 1 Diyetisyen, 1 Hastabakıcı, 2 Hizmetli ve 1 Sürekli İşçi olmak üzere toplam 12 personel görev yapmaktadır. 4 personelimiz yüzme havuzu sosyal tesis büfesinde, Rektörlük çay ocağında ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı uhdesinde yapılan tüm etkinliklerde görev yapmaktadır. Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında hizmete sunulan yemek ücretlerinin tespiti; 2021 Mali Yılı Bütçe Uygulama talimatı dikkate alınarak Yemek maliyetinin (KDV dahil) %50 si personelden karşılanmak suretiyle fiyatları belirlenerek Üniversite Yönetim Kuruluna sunulmakta, Üniversite Yönetim Kurulunun almış olduğu kararla yemek ücretleri kesinlik kazanarak Merkezi Yemekhanemizin (1 ve 2 Nolu) binalarında ilan panosunda ilan edilmektedir.