• 0342 317 1451

Daire Başkanlığı Ana İdari Bina: Başkanlığın idari binası zemin hariç iki katlı olup alanı 2.100 m2'dir. 14 çalışma ofisi ve 1 toplantı salonundan oluşmaktadır.

 

1- FİZİKSEL YAPI

Birimin kullanımında olan hizmet binaları metrekare alanları;

Başkanlık Binası: 2.100 m2

Kültür Spor Müdürlüğü: 2.800 m2

Öğrenci Yemekhanesi: 7.230 m2

Personel Yemekhanesi: 4.450 m2

Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü: 2.428 m2

Seyirtepe Kafeterya Eğitim-Uygulama Tesisi: 1.250 m2

Kapalı Spor Salonu: 1.375 m2

Çamlıtepe Uluslararası Öğrenci Yurdu: 560 m2

Sporium Merkezi: 5.069 m2

 

2- SOSYAL ALANLAR

  Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar

  BÖLÜMLER

  SAYISI (Adet)

  KAPALI ALANI (m2)

  KAPASİTESİ (Kişi)

  Öğrenci Yemekhanesi

  1

  7.230 m2

  2500

  Personel Yemekhanesi

  1

  4.450 m2

  400

  Kantin

  3

  360 m2

  500

  Kafeterya

  12

  2.435 m2

  3.000

TOPLAM

  17

  14.475 m2

  6.400

 

  Spor Tesisleri

  BÖLÜMLER

  SAYISI (Adet)

  ALANI (m2)

  AÇIKLAMALAR

  Kapalı Spor Tesisleri

  2

  6.444 m2

 

  Açık Spor Tesisleri

  11

  26.784 m2

 

  TOPLAM

  13

  33.228 m2

 

Kültür ve Spor Müdürlüğü: Gaziantep Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarının istediği ilgi, bilgi ve beceri alanlarında bir araya gelmeleri ve çalışma yapabilmeleri için her türlü katkı ve olanağı sağlar. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ürünlerin teşhir ve tanıtımını organize eder. Gaziantep Üniversitesi çatısı altındaki her bireyi en az bir sosyokültürel alana yönlendirerek mesleki gelişimlerine ek olarak sosyal alanlarda da donanım sahibi olmalarını sağlar.

 

Çamlıtepe Uluslararası Öğrenci Yurdu: Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerimizin sağlıklı, temiz ve huzur içinde barınmalarını olanaklar ölçüsünde sağlar. Misafirhanemizde odalarda televizyon, kablosuz internet erişimi bulunmaktadır. 13 kişi kapasitesi vardır. Odalar 2 yataklı olup misafirhanede odaların 1 tanesi suit odadır.

 

Kantin Kafeterya Müdürlüğü: Üniversitemizde okuyan öğrencilerimiz, personellerimiz ve üniversiteyi ziyarete gelen misafirlerin yeterli ve dengeli beslenmesini, sağlıklı, kaliteli ve ekonomik bir şekilde sağlayacak tedbirleri alarak ve bunları geliştirir.

 

Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü: Çağdaş, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı genç ve dinamik öğretmen kadrosuyla, modern oyun araç gereçleriyle, çocukların zihinsel, sosyal, fiziksel ve duygusal yönden doğuştan getirdikleri gelişim potansiyellerini üst düzeyde ortaya çıkararak geliştirmek ve topluma sağlıklı, sorumlu, güvenli, araştırmacı, sevgi dolu yeni nesiller yetiştirir.

 

Spor Tesisleri: Öğrencilerin spor ihtiyaçlarını karşılayan hizmet birimi olarak ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeteneklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetler sunar. Birlikte düzenli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazandırır. Aynı zamanda eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alandan uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi: Üniversitenin bütün öğrencileri ile çalışanları, emeklileri ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin bütünü için, danışma ve rehberlik merkezidir. Üniversite öğrencilerinin kendilerini tanıması, sağlıklı kararlar verebilmesi, problem çözme ve iletişim becerisi kazanması, ders başarılarının artırılması, Üniversite olanaklarından azami düzeyde yararlanabilmesi, Üniversite yaşamına uyum sağlaması ve sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişimlerine yardım etmek amacıyla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunar. Başta Üniversite öğrencileri olmak üzere Merkeze başvuran bütün bireylerin topluma uyum sağlamalarına, problemlerini çözmelerine ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

 

Seyirtepe Kafeterya Eğitim-Uygulama Tesisi: Tesis restoran kompleksinden oluşmakta olup Üniversitenin Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu ile Gaziantep Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı eğitimlerinin bir parçası olan uygulamalı eğitimlerin yapılması ve Gaziantep Üniversitesi personeli ile üniversite konuklarına sosyal ve kültürel faaliyetlerin daha ucuz ve kaliteli sunar. Tesiste eğitim ve kaliteli hizmet önceliklidir. Buna karşın bu tesisin ekonomik bir işletme olarak yönetilmesi ve gelirlerinin giderlerini karşılayacak düzeyde olmasına gereken özen gösterilir. Tesisten elde edilecek gelir; her şeyden önce tesisin bakım, onarım ve modernizasyonuna ile eğitim faaliyetleri için kullanılır.