• 0342 317 1451

 

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda Prof. Dr. Adnan Demircan tarafından ‘’İslam’da Fetih Ruhu ve Kudüs’ün Fethi” konferansı verildi.

 

Prof. Dr. Demircan konuşmasında İslam medeniyetinde fütuhat kültürünün İslam’ın yayılması, uzak diyarlara götürülmesi, medeniyetlerin buluşması yeni bir medeni inkişafın ortaya çıkması açısından çok önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Demircan, “Müslümanlar gittikleri bölgelere hem kendi dinlerini götürüyorlar hem de bölgedeki yerel kültürlerle ilişki kuruyorlar onlardan etkileniyorlar, etkiliyorlar ve bu yeni bir sinerji, yeni bir medeniyet hareketi başlatıyor. Bu manada hicretin, fütuhatın, uzak diyarlara gitmenin çok müspet manada etkisi var” dedi.

 

BU BÖLGE BÜYÜK BİR MEDENİYET MERKEZİ

 

Müslümanların fütuhatını sadece bir savaş hareketi olarak değerlendirmemek ve “istila, tahakküm etmek” anlamında görmemek gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Demircan, “Eğer böyle görülürse bu yanlış olur. Çünkü Müslümanlar gittikleri bölgelerde yaşayan insanların temel haklarına, yaşam hakkına, mülkiyet edinme hakkına, din hakkına saygı duymuşlar ve bunları korumuşlar. Şu anda içinde bulunduğumuz bölge tarihte “el-Cezire” diye isimlendiriliyor. “Mezopotamya” diyorlardı Grekler ama Doğuda Araplar iki nehir arasında olduğu için adaya benzettiklerinden “el-Cezire” diyorlardı. Buraya 639 miladi tarihte geldiler ve bu bölge fethedildiğinde farklı etnik kökenlere, dinlere, mezheplere ait insanlar vardı. Bu insanlar burada bin yıldan fazla bir zaman Müslümanlarla birlikte yaşadılar. Ortak bir kültür içerisinde ve bir medeniyet oluşturdular. Bu bölge dünyanın birçok tarafını, bölgesini etkileyen büyük bir medeniyet merkezidir” ifadelerinde bulundu. Konuşmasının devamında, Müslümanların fütuhatının insanlığa katkıları üzerinde duran Prof. Dr. Demircan; Urfa’da, Antakya’da, Kudüs’te Haçlıların uzun süre hâkim olduklarını, bu bölgede krallıklar kurduklarını söyleyerek, Endülüs’ten götürdükleri medeniyetle batı medeniyetinin temelini oluşturduklarını sözlerine ekledi.

 

GAÜN Dayanışmaya Umut Yolu Topluluğu tarafından düzenlenen konferansın açılışında konuşan İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Muhyettin İğde konuşmasında öğrencilere Prof. Dr. Adnan Demircan’ı dinleme fırsatı buldukları için şanslı olduklarını belirterek, kitaplarını ve yazılarını büyük bir beğeniyle takip ettiği Prof. Dr. Demircan’ı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. 25/12/2017